تعرفه پلن ها

اشتراك ١ ماهه
١٥٠٠٠ تومان ٣٠ روز
دانلود محصولات ويژه
دانلود بدون محدوديت
دسترسی به محصولات جدید
اشتراك ٣ ماهه
٣٥٠٠٠ تومان ٩٠ روز
دانلود محصولات ويژه
دانلود بدون محدوديت
دسترسی به محصولات جدید
اشتراك ٦ ماهه
٦٥٠٠٠ تومان ١٨٠ روز
دانلود محصولات ويژه
دانلود بدون محدوديت
دسترسی به محصولات جدید
اشتراك ١ ساله
١٢٠٠٠٠ تومان ٣٦٥ روز
دانلود محصولات ويژه
دانلود بدون محدوديت
دسترسی به محصولات جدید

درباره وب سایت لبه آبی Blueedge

وب سایت لبه آبی BLUEEDGE ، یکی از بزرگترین سایتهای فروش فایل و مدل های سه بعدی معماری میباشد. در پشت پرده این مجموعه تیمی با تسلط کامل بر نرم افزارهای سه بعدی، چیدمان و دکوراسیون و معماری میباشد، که تخصصی بودن سایت را تضمین میکند.